DRAŽBA RODINNÉHO DOMU VČETNĚ POZEMKŮ O VEL. 1/3 V OBCI KLOBOUKY U BRNA

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 1573/18
Odhadní cena: 706.570,- Kč
Nejnižší podání: 471.047,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 05.05.2021, 10:00
Expirace dražby: 05.05.2021, 10:30

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 471.047,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Břeclav
Obec: Klobouky u Brna

Popis:
Předmětem ocenění jsou pozemky: p. č. KN 1567 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č. p. 662, p. č. KN 1568 - zahrada, které jsou situovány ve východní části města Klobouky u Brna, v obytné zóně, na ulici Nádražní. Rodinný dům je řadový koncový, částečně podsklepený, jednopodlažní se sedlovou střechou s půdním prostorem částečně upraveným pro bydlení (podkrovím). Dle informace vlastníků objektu byl původní dům postaven v roce 1965. Dům byl průběžně opravován a udržován. Poslední větší rekonstrukce domu byla provedena v roce 2012. Na pozemku se dále nachází jednopodlažní stavba k bydlení ve dvorní části. Stavba je samostatná, nepodsklepená, jednopodlažní se sedlovou střechou s půdním prostorem neupraveným pro bydlení. Dle informace vlastníků byl objekt postaven v roce 2012.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.