DRAŽBA POZEMKŮ O VEL. ID. 1/3 V OBCI KLOBOUKY U BRNA

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 1573/18
Odhadní cena: 41.170,- Kč
Nejnižší podání: 27.447,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 12.05.2021, 09:00
Expirace dražby: 12.05.2021, 09:30

Dražební jistota: 5.000,- Kč
Nejnižší podání: 27.447,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Břeclav
Obec: Klobouky u Brna

Popis:
Předmětem ocenění jsou pozemky p. č. KN 890/18 – ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemek p. č. KN 890/22 – ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a v katastrálním území Klobouky u Brna. Pozemky se nacházejí ve vnitřním zastavěném území města, na ulici Chaloupky. Pozemky jsou mírně svažité s orientací na severovýchod, vzájemně na sebe navazují. Ke dni místního šetření jsou užívány jako veřejné prostranství a jsou pokryty travním porostem.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.